EYES

EYES - European Youth European Summit -  er en international ungdomskonference som første gang blev afholdt i 2003  Den var et bidrag til  
Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune.
Siden er den blevet afholdt på skift af Ungdomsskolen partnere.

EYES konferencen er de unges konference. Konferencen sættes igang af en kompetent oplægsholder inden for temaet. Herefter tager de unge fat. Nøgleord her er socialisering, kulturudveksling, tolerence, styrkelse af sprogkundskaber og ikke-formel læring - kort sagt en uge med flow.
Herunder er en optagelse med to unge fra EYES 2010, hvor de fortæller lærere om deres opfattelse af god learing.